Waternet

Over de geopolitiek van waterschaarste

Over water in Vlaanderen

Waterbeleid in BelgiŽ

Het lijkt wat onwaarschijnlijk: op een website over water, waterschaarste en conflict in het Midden-Oosten duikt opeens een onderdeel op over water in Vlaanderen.
Want we hebben bij ons toch geen waterproblemen?

Ons water komt uit de kraan ... of niet soms?

In de meeste huisgezinnen in Vlaanderen komt het drinkwater uit de kraan. Hier en daar wordt er nog water uit een put opgepomt. Gemiddeld verbruikt iedere inwoner in Vlaanderen thuis zo'n 110 liter kraantjeswater per dag.

Gezond en voldoende drinkwater hebben is bij ons in Vlaanderen vanzelfsprekend. We staan nauwelijks nog stil bij onze luxe. Daarom gebruiken we 'drinkwater' niet alleen om te drinken - sterker nog, het grootste deel van het drinkwater maken we eigenlijk meteen weer vuil: we wassen onzelf, onze kleren, onze vaat, ons huis en onze auto ermee, we spoelen het door het toilet, we vullen er een zwembad mee, we begieten de planten en sproeien de tuin, ... Geen probleem: we zijn rijk genoeg om het te kunnen betalen. Samen met de kost voor het verwerken van afvalwater betalen we in Vlaanderen ongeveer Ä 3,5 per kubieke meter kraantjeswater of omgerekend 0,35 cent per liter. Een jaar drinkwatergebruik kost ons dus een goede Ä14,5 waarvan we Ä13,5 eigenlijk niet gebruiken om te drinken.

Op deze pagina worden links gegeven naar informatie over water in Vlaanderen en BelgiŽ: verantwoordelijke overheden, drinkwatermaatschappijen, publicaties en achtergronden voor de gebruikers, ...

waterputje in Gent


Waterbeleid: een Belgisch probleem

Waterbeleid is in BelgiŽ een verantwoordelijkheid van de gewesten. Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel hebben dus elk een eigen waterbeleid. Maar ook Europa heeft zijn regels en eist van zijn lidstaten dat tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater binnen de opgelegde normen blijft (zie de Kaderrichtlijn Water). Omdat water bij uitstek een natuurlijke rijkdom is die zich niets aantrekt van politieke grenzen, zijn de drie gewesten wel verplicht om met elkaar te overleggen en afspraken te maken over een 'Belgisch' waterbeleid. Dit wil in ons federale land niet altijd even goed lukken, waardoor er tijd wordt verloren en problemen lang blijven aanslepen. In Europa kost tijdverlies ook een flink pak geld: als we niet aan de norm voldoen, krijgen we een boete op ons bord. Maar wie gaat die dan betalen ...?

Informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water

Andere internationale documenten die van invloed zijn op het waterbeleid in Vlaanderen

Informatie over water van de Vlaamse overheid

Informatie over water van de Brusselse overheid

Drinkwatermaatschappijen

De productie en distributie van drinkwater is in Vlaanderen een taak van Vlaamse openbare instellingen, gemeentelijke, tussengemeentelijke of gemengde intercommunale drinkwatermaatschappijen. In totaal zijn er in Vlaanderen een 15-tal maatschappijen actief.
Een lijst ...

Vlaanderen, water en de wereld

Publicaties en informatie