Deze website gaat over de geopolitiek van waterschaarste.

Waarom?

In mijn onderzoek rond het waterbeleid in Palestina, Israël en Jordanië, zoek ik uit hoe het komt dat het zo moeilijk is in dit gebied, waar water zo schaars is, om beter gebruik te maken van die beperkte watervoorraden. Dat heeft te maken met een aantal factoren, zoals bezettingpolitiek, het ideologische belang van water, het sussen van groepen in de samenleving die zich achtergesteld voelen en het rollen met spierballen om de eigen achterban gerust te stellen. Dat is belangrijk voor politiek gebruik, maar het levert weinig extra water op - in tegendeel, het houdt juist verspilling of onlogische verdeling in stand. Dat gebeurt ook met de Nijl, een andere casus die hier aan bod komt (Egypte, Soedan en Ethiopië).

Alle betrokkenen weten dat zo de verkeerde kamt uit gaat, en toch gaan ze er mee door. Het wordt een vicieuze cirkel die weer leidt tot grotere politisering van waterschaarste.
Die achterliggende redenen wil ik in kaart brengen en daarmee ook zoeken naar een uitweg om uit die vicieuze cirkel te geraken.

Wat?

Het grootste deel van Waternet is opgesteld in het Engels. Dit stukje van de website is gereserveerd voor pagina's in het Nederlands, met artikelen die ik de voorbije jaren in het Nederlands zijn geschreven of met informatie die betrekking heeft over de waterproblematiek in Vlaanderen en België.

Voor wie?

We schrijven hier voor wie op zoek informatie over de problematiek van water in de wereld maar niet in gespecialiseerde wetenschappelijke artikels wil duiken. Bijvoorbeeld voor leraren die hun lessen verder willen stofferen, voor journalisten die wat meer achtergrond zoeken voor een stuk over de internationale waterproblematiek, of voor andere geïnteresseerden die gewoon wat meer te weten willen komen.
Natuurlijk is wat we hier brengen steeds verantwoord en onderbouwd.


Voorlopig staat hieronder enkel nog een lijstje met links naar de Nederlandse pagina's maar we werken aan wat meer inhoud.